Our Book: Prague Sketched

21.11.2019 10:38

“Prague Sketched”, our group’s first book, is now on the shelves of major bookstores in Prague!
The book can also be ordered online directly from our publisher Pointa.cz here:

Naše první kniha s názvem Nakreslená Praha je na poličkách všech velkých knihkupectví v Praze!
Knihu si také můžete koupit přímo od našeho nakladatele Pointa.cz zde:

Pointa.cz

#praguesketched

Not logged in