“Prague Sketched”, our group’s first book, is now on the shelves of major bookstores in Prague!
/ Naše první kniha s názvem Nakreslená Praha je na poličkách všech velkých knihkupectví v Praze!

The book can also be ordered online directly from our publisher here:
/ Knihu si také můžete koupit přímo od našeho nakladatele zde:

Pointa.cz

#praguesketched